Politik for Databeskyttelse


PERSONOPLYSNINGER
John Henric er ansvarlig i henhold til den svenske persondatalov (1998: 204) for behandling af personoplysninger, du som kunde giver os. Ved at give os dine oplysninger accepterer du, at John Henric bruger de indsamlede oplysninger til at opfylde vores forpligtelser over for dig, hvilket giver dig det højest mulige serviceniveau. Formålet med behandlingen og registreringen af dine oplysninger er udelukkende at forberede, behandle og gennemføre din ordre, forbedre vores kundeservice og bruge dem til markedsføringsformål. John Henric overfører ikke dine personoplysninger til tredjeparter med henblik på markedsføring.

Oplysninger, der overføres til en tredjepart, bruges kun til at opfylde John Henrics forpligtelser over for dig som kunde. John Henric kan overføre oplysninger til John Henrics underleverandører i forbindelse med leverancer (for eksempel din adresse, som er nødvendig for at give vores leverandører og speditører mulighed for at levere din ordre).

John Henric behandler kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at levere John Henrics tjenester eller i den periode, der er fastsat ved lov. Derefter slettes dine oplysninger.

Du kan til enhver tid skrive til John Henric og trække dit samtykke til at lade John Henric bruge dine oplysninger til markedsføringsformål (f.eks. nyhedsbreve, SMS, tilbud og den type information) tilbage. Hvis du ønsker at ændre dine registrerede personoplysninger, eller hvis du har spørgsmål om, hvilke personoplysninger vi har registreret, bedes du kontakte os her.

FORTROLIGHED
John Henric anerkender vigtigheden af at beskytte vores kunders privatliv. Vi sørger for, at alle oplysninger, du giver os, når du bruger vores tjenester på John Henrics webshop, beskyttes.

John Henric har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte alle oplysninger mod utilsigtede ændringer, uautoriseret adgang eller distribution, utilsigtet tab og enhver anden form for uautoriseret brug. John Henric kan dog ikke altid garantere, at webshoppen er fri for tekniske fejl, virus eller spam. Visse funktioner i webshoppen kan være utilgængelige i korte perioder pga. nødvendig vedligeholdelse og opdateringer.

LINKS
www.johnhenric.com kan indeholde links til andre websteder, der ikke er omfattet af John Henrics regler. John Henric kan ikke påtage sig noget ansvar for indholdet eller beskyttelse af personoplysninger på disse websteder, men tilbyder disse links for at hjælpe vores kunder med at finde flere oplysninger. ANSVAR

John Henric er ikke ansvarlig for det tekniske udstyr og den software, der er nødvendig for at bruge webshoppen. I korte perioder kan der være forstyrrelser pga. vedligeholdelse osv. John Henric påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle forstyrrelser eller andre problemer, der måtte opstå i forbindelse med dette. John Henric kan ikke garantere, at webshoppen altid er fri for defekter såsom virus eller spam.

John Henric kan heller ikke holdes ansvarlig for eventuelle trykfejl og tager forbehold for fejl i billeder og tekster. John Henrics ansvar i forhold til alle krav (herunder erstatning) er under alle omstændigheder, undtagen i tilfælde, som skyldes forsætlig adfærd eller grov uagtsomhed, begrænset til det beløb, der svarer til prisen på varen (eller varerne), som er genstand for tvisten. John Henric kan aldrig holdes ansvarlig for følgeskader.

SÅDAN BRUGER VI COOKIES
Når du besøger John Henrics websted, gemmer vi muligvis visse oplysninger på din computer i form af en "cookie". Cookies bruges af mange websteder til at give besøgende adgang til visse funktioner. De oplysninger, der gemmes i cookien, kan også bruges til at registrere den besøgendes adfærd på hjemmesiden.

Der findes to typer cookies: Den ene cookie gemmes som en fil på din computer i en længere periode. Den bruges til at fastslå, om der tidligere har været kontakt mellem os og din computer. Den anden type kaldes sessionscookies, og de gemmes midlertidigt i computerens hukommelse, mens du surfer på webstedet. Sessionscookien gemmes ikke i din browser i lang tid, men forsvinder, når du lukker for browseren.

John Henric bruger cookies for at gøre det muligt at vælge sprog, til at indhente statistik om besøgende og til at indsamle oplysninger om dine præferencer, når du bevæger dig rundt på webstedet. Dermed håber vi at kunne forbedre vores evne til at sikre relevante oplysninger direkte til vores kunder.

Hvis ikke andet er angivet, bruger John Henric ikke cookies til at indsamle personoplysninger.

Hvis du ikke accepterer John Henrics brug af cookies på webstedet, kan du konfigurere din browsers indstillinger, så den ikke accepterer cookies. Hvis du vælger at gøre det, kan vi dog ikke garantere, at alle funktionerne på webstedet vil fungere korrekt.

FORCE MAJEURE
Force majeure opstår, når eksterne omstændigheder i væsentlig grad forhindrer gennemførelse af en forpligtelse i henhold til aftalen, såsom krig, statslig indgriben, strejker, personalesygdom, forstyrrelser i søfarten, begrænsninger af energiforsyning, forbud, restriktioner, reducerede beføjelser, import- og eksportrestriktioner, naturkatastrofer, ulykker osv., som ikke med rimelighed kunne have været forudset på tidspunktet for aftalens indgåelse, og som ikke med rimelighed kunne have været undgået eller overvundet. Det gælder både John Henric og John Henrics underleverandører.

I tilfælde af force majeure udsættes John Henrics forpligtelser. Hvis perioden med force majeure ikke er af midlertidig karakter, har du ligesom John Henric ret til at opsige købsaftalen uden nogen forpligtelse til at betale eventuel erstatning. Det gøres ved at kontakte John Henrics kundeservice.

TVISTER
Hvis der opstår tvist om disse vilkår, bør forbrugeren i første omgang kontakte John Henrics kundeservice og forsøge at løse problemet. En tvist, der opstår som følge af disse vilkår, skal indbringes for retten på det sted, hvor sagsøgte er bosat. Forbrugeren kan også i henhold til reglerne i den svenske retsplejelov (1942: 740) indbringe sagen for retten på det sted, hvor forbrugeren er bosat.

COPYRIGHT
Indholdet i webshoppen er ophavsretligt beskyttet og tilhører John Henric. Alle immaterielle rettigheder til webshoppens indhold tilhører John Henric. Det er tilladt at downloade, udskrive, kopiere og blogge om materialet på webshoppen til egne personlige formål, men ikke til erhvervsmæssige formål. Dette forudsætter, at materialet ikke ændres, og at alle immaterielle ejendomsrettigheder forbliver forbeholdt John Henric. Det er tilladt at oprette links til webshoppen, men uden brug af John Henrics symboler eller varemærker. Alle rettigheder forbeholdes. Fotografier i webshoppen må ikke kopieres.

Dataansvarlig for personoplysninger

John Henric AB
Hyllie Boulevard 40
215 35 Malmö
Sweden
Email: [email protected]
Virksomheden er registreret hos Bolagsverket (det svenske virksomhedsregister)
Organisationsnummer: 556769-2925
Momsregistreringsnummer (moms): SE55676929250.

Gratis fragt over 600kr | Hjemmelevering
Gratis fragt over 600kr | Hjemmelevering
Skift land